Skip to content

Cisnienie nie powinno przekraczac dopuszczalnego cisnienia

7 miesięcy ago

138 words

Ciśnienie nie powinno przekraczać dopuszczalnego ciśnienia na ścianki rur w rurociągach zewnętrznych (zwykle wynoszącego 10 atn), uzbrojenie zaś rurociągów powinno umożliwiać przerywanie połączenia pomiędzy siecią zaopatrującą tereny wyżej położone a tą częścią sieci, która zaopatruje tereny niżej położone. W ten sposób powstaje kilka odrębnych sieci rurociągów o różnym ciśnieniu, a o wodociągu mówimy, że ma strefy różnych ciśnień. W wodociągach takich można stosować różne sposoby zaopatrywania w wodę poszczególnych stref. Gdy wodociąg jest grawitacyjny i wodę z ujęcia można doprowadzić grawitacyjnie do zbiornika zasilającego najwyżej położone części miasta, wówczas celowe jest z takiego zbiornika zasilać zbiorniki przeznaczone do zasilania dzielnic nisko położonych. [hasła pokrewne: mzbm sosnowiec, zbrojenie podciągu, torkretnica ]

Powiązane tematy z artykułem: mzbm sosnowiec torkretnica zbrojenie podciągu