Skip to content

Cisnienie wymagane dla hydrantów

7 miesięcy ago

155 words

Ciśnienie wymagane dla hydrantów-zdrojów do zaopatrywania mieszkańców budynków nie mających wewnętrznej instalacji wodociągowej wynosi 4-+-10 m , zależnie od typu hydrantu. Sposób rozprowadzania wody powinien uwzględniać warunki terenowe, tak aby ciśnienie w sieci zewnętrznej nie spadło poniżej granicy ustalonej dla warunków danego terenu. Jeżeli budynki są rozrzucone w terenie o dużej pochyłości lub w terenie pagórkowatym, to ciśnienie w części sieci zewnętrznej położonej w najwyższych punktach terenu przenosi się na całą sieć i zmniejsza się nieznacznie o opory tarcia, jakie powstają w czasie przepływu wody w rurach sieci zewnętrznej. W godzinach najmniejszego rozbioru wody (nocnych) nie ma prawie strat z powodu tarcia wody w rurach, wobec czego ciśnienie istniejące w sieci położonej w najwyższych punktach terenu przenosi się równomiernie na całą sieć. [więcej w: projektowanie schodów zabiegowych, mrówka suwałki, egzotermiczna ]

Powiązane tematy z artykułem: egzotermiczna mrówka suwałki projektowanie schodów zabiegowych