Skip to content

Czescia skladowa instalacji mieszczacej sie w budynku jest rurociag obiegowy

4 miesiące ago

156 words

Częścią składową instalacji mieszczącej się w budynku jest rurociąg obiegowy, służący do podawania zaprawy do pojemników. Rurociąg ten składa się z części tłocznej, wykonanej z rur stalowych o średnicy 75 mm, i z części powrotnej, zmontowanej częściowo z rur stalowych, a częściowo z węży gumowych, również o średnicy 75 mm. Na części powrotnej przewodu wmontowane są specjalne zasuwy, umożliwiające pobieranie z rurociągu obiegowego zaprawy do pojemników na każdej kondygnacji, bez przerywania krążenia zaprawy w rurach. Rurociąg obiegowy stał się ważnym udoskonaleniem w urządzeniu do mechanicznego tynkowania, gdyż umożliwia pobieranie dowolnych ilości zaprawy w każdym czasie, bez obawy jej stężenia i zatkania przewodów. Zaprawa nie pobrana do pojemników spływa z powrotem do pojemnika pompy. [więcej w: coleus canina, ile kosztuje m3 betonu, ile kosztuje m3 betonu aluminiowe ]

Powiązane tematy z artykułem: coleus canina ile kosztuje m3 betonu reakcja egzotermiczna