Skip to content

Do katowników tych doprowadzano zbrojenie górne rygla, a w czasie montazu przyspawane zostanie do nich przechodzace obok zbrojenie slupa

5 miesięcy ago

209 words

Do kątowników tych doprowadzano zbrojenie górne rygla, a w czasie montażu przyspawane zostanie do nich przechodzące obok zbrojenie słupa. Połączenie rygli stężających (poprzecznych) ma znaczenie głównie konstrukcyjne. Przy małej szerokości rygla i znacznych wymiarach słupa wprowadzenie płyty stropowej z wycięciem ułatwiło betonowanie i zwiększyło monolityczność połączenia. Jednocześnie na skutek tego, że naniesiony na budowie beton, jest bardziej odkształcalny niż beton prefabrykatu, znaczna część obciążenia będzie przekazywana przez stosunkowo małą powierzchnię styku słupa z prefabrykatem. Z tego też względu rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie w przypadku słupów o dużej smukłości, których nośność w złączu nie jest wykorzystana. Niewątpliwą zaletą produkcyjno montażową omawianego rozwiązania jest zmniejszenie długości otworów na zbrojenie w ryglach. W przypadku belek wspornikowych omawiana koncepcja pozwala na wyk onanie prostych połączeń. W połączeniach tych rygiel przechodzi, jako element ciągły nad podporą, zaś zbrojenie słupa dolnego poprzez otwory w ryglu łączy się spawem na blasze ze zbrojeniem słupa górnego. [przypisy: mrówka suwałki, coleus canina, zbrojenie podciągu ]

Powiązane tematy z artykułem: coleus canina mrówka suwałki zbrojenie podciągu