Skip to content

fotopolimeryzacje nalezy prowadzic podobnie jak polimeryzacje termiczna albo w rozpuszczalniku

6 miesięcy ago

162 words

Aby uzyskać wysoki stopień dyspersji cząsteczek polichlorku winylu, fotopolimeryzację należy prowadzić podobnie jak polimeryzację termiczną albo w rozpuszczalniku (np. w alkoholu, acetonie, dwuchloroetanie itp. ), albo w emulsji . Zagadnieniem fotopolimeryzacji chlorku winylu w różnych rozpuszczalnikach zajął się Płotnikow , własnościami zaś koloidalnymi polimerów otrzymanych w różnych rozpuszczalnikach – Flumiani. Badania te wykazały, że szybkość polimeryzacji chlorku winylu przy stałym stężeniu zależy od natury rozpuszczalnika. Np. , jeżeli szybkość polimeryzacji w toluenie przyjąć za 1, to szybkość polimeryzacji w alkoholu etylowym wynosi 25, w czterochlorku węgla 68. Działanie promieni ultrafioletowych na ciekły chlorek winylu jest tak energiczne, polimeryzacja przebiega spontanicznie. Wydawałoby się przeto, że spośród licznych metod polimeryzacji chlorku winylu największe szanse powinna mieć fotopolimeryzacja, gdyż przebiega szybko i może być prowadzona w sposób ciągły. Metoda ta napotyka jednak na szereg trudności. [patrz też: ile kosztuje m3 betonu infomacyjne , ile kosztuje m3 betonu , ile kosztuje m3 betonu aluminiowe ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje m3 betonu mrówka świebodzice reakcja egzotermiczna