Skip to content

Glebokosc wyciecia w miejscu laczenia, pretów nie powinna byc mniejsza niz 200 m

7 miesięcy ago

192 words

Głębokość wycięcia w miejscu łączenia, prętów nie powinna być mniejsza niż 200 m. Przy znacznej wysokości rygla konieczne jest zwiększenie szczeliny między ryglem a słupem do ok. 150 mm oraz wprowadzenie w tak rozbudowaną spoinę strzemion lub siatki. Sam kształt połączenia, przy zachowaniu tej samej idei konstrukcji, może być bardzo różny. Można, na przykład, rdzeń przekroju cofnąć na całym obwodzie względem zewnętrznej krawędzi uzyskując bardziej dogodne warunki dla wypełnienia styku betonem. W omawianych typach połączeń zastosowano pręty pośrednie łączące przez zespawanie części prętów wystające z rygla i słupa. Ułatwia to stosowanie spawu czołowego w wannie miedzianej lub grafitowej. Spawanie takie znajduje zastosowanie raczej do prętów grubych. Ten typ połączeń można, więc polecać dla cięższych rygli. Największą monolityczność uzyskać można w stykach wprowadzając możliwie dużo betonu nanoszonego na budowie, ł cząc odpowiednio zbrojenie i profilując czoła elementów prefabrykowanych. [przypisy: mrówka świdnica, gabloty muzealne, igrzyska na kacu cda ]

Powiązane tematy z artykułem: gabloty muzealne igrzyska na kacu cda mrówka świdnica