Skip to content

Jako surowca uzywano butadien nieoczyszczony

5 miesięcy ago

183 words

Zawalkow podał opis metody stosowanej przy produkcji kauczuku syntetycznego SKB w ZSRR. Jako surowca używano butadien nieoczyszczony, zawierający nie mniej niż 75010 butadienu. Wielkość jednej szarży wynosiła 1700 litrów butadienu. Reakcję prowadzono w reaktorach wyłożonych pastą sporządzoną z kaolinu i gliceryny. Polimeryzację prowadzono w obecności sodu osadzonego na 72 żelaznych grzebieniach. Po ogrzaniu ładunku do 30°C, temperaturę podnoszono w ciągu 8. godzin od 0,5 do 0,8oC na godzinę. Ponieważ polimeryzacja jest reakcją egzotermiczną, w czasie procesu należy stosować chłodzenie; na gram kauczuku butadienowego wydziela się 349 cal. Temperatura maksymalna wynosiła 650C przy ciśnieniu 8 at; czas reakcji wynosił 120 godzin. Według Niebidowskiego butadien polimeryzuje w obecności 3010 sodu osadzonego na prętach cynkowych; proces prowadzi . się w autoklawach w atmosferze azotu. Po dwóch godzinach temperaturę podnosi się do 300C, a ciśnienie do 8 atmosfer. Po 36 godzinach polimeryzacja jest ukończona, przy czymuzyskuje się 90010 wydajności. Otrzymany kauczuk jest bardziej odporny niż kauczuk naturalny na ścieranie, na działanie światła słonecznego, tlenu, rozpuszczalników oraz alkaliów. [przypisy: mrówka suwałki , rolety okienne allegro , mrówka tarnów gazetka  ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka suwałki mrówka tarnów gazetka rolety okienne allegro