Skip to content

Konstruktor wyznacza powierzchnie podstawowe lub bazy nastawne

2 miesiące ago

175 words

Przyciskając podstawę znacznika do płyty i przesuwając znacznik powierzchni materiału wyrobowego Położenie to sprawdza się według kątownika i poziomnicy, jeśli w czasie pracy traserskiej zajdzie potrzeba obrócić materiał wyrobowy, to położenie jego powinno być sprawdzone ponownie. Przy pracy należy trzymać rysik jak ołówek w położeniu nieco pochylonym w kierunku ruchu . Konstruktor wyznacza powierzchnie podstawowe lub bazy nastawne, według których ustawia się na płycie traserskiej i w obrabiarkach materiał wyrobowy. Za powierzchnie podstawowe najczęściej służą trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny. Na rysunkach większość wymiarów wyznacza się w odniesieniu do powierzchni podstawowych. Rzadziej używa się za podstawę linii prostej, na przykład osi symetrii lub punktu podstawowego środka koła. Najprzód wykreśla się na materiale wyrobowym linie, wyznaczające położenie powierzchni podstawowej (bazy). Wszystkie pozostałe wymiary odmierza się od powierzchni podstawowej (bazy) i odpowiednio do tych wymiarów wykreśla się linie traserskie. [więcej w: dachówka ceramiczna cennik, reakcja egzotermiczna, pompa ciepła schemat ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna cennik pompa ciepła schemat reakcja egzotermiczna