Skip to content

Miarka liniowa wraz podzialka

4 miesiące ago

155 words

Miarka liniowa wraz podziałką do 0,5 mm służy do wyznaczania wymiarów liniowych i do wykreślania rysikiem wzdłuż miarki linii prostych na materiale wyrobowym. Kątownik ze stopą służy przy trasowaniu do kreślenia rysikiem linii pionowych. Kątownik ustawia się gładką stopą na powierzchni płyty traserskiej. Niekiedy do kątownika dołącza się miarkę liniową i posługuje się nią przy mierzeniu wysokości. Kątownik nastawny używa się przy trasowaniu do wykreślania linii pochyłych. Poziomice są używane przy trasowaniu do ustawienia materiału obróbkowego w położeniu poziomym. Cyrkiel traserski służy do wykreślania kół o małych promieniach. Cyrkiel jest zaopatrzony w pałąk ze śrubą do unieruchamiania nóżek i zachowania potrzebnego ich rozstawienia podczas pracy. Końce nóżek cyrkla powinny być dobrze zaostrzone. Niekiedy ostrza nóżek cyrkla traserskiego wykonane są jako wymienne. [patrz też: mzbm sosnowiec, gabloty muzealne, reakcja egzotermiczna ]

Powiązane tematy z artykułem: gabloty muzealne mzbm sosnowiec reakcja egzotermiczna