Skip to content

Miejsce ustawienia zurawi wodnych

1 miesiąc ago

163 words

Miejsce ustawienia żurawi wodnych Tory główne lub przyjazdowo-odjazdowe na stacjach tranzytowych (przejściowych) Tory przyjazdowe-odjazdowe na stacjach z parowozownią główną, lecz bez zmiany parowozów przy pociągach Tory główne i przyjazdowo-odjazdowe dla pociągów osobowych bez odczepiania parowozów Tory do obrządzania parowozów na terenie parowozowni z kanałami oczystkowymi Jw. w przypadku jednoczesnego zaopatrywania w wodę z innymi czynnościami (obok składów opału, piasku) Tory odjazdowe z terenu parowozowni (dopełnianie tendrów wodą w ilości 2+4 m3 zamiast zużytej w czasie postoju i w oczekiwaniu na pociąg) Przy określaniu wydajności żurawi wodnych ustawionych przy torach, wyjazdowych z terenu parowozowni należy brać pod uwagę, zgodnie z normami zużycia, ilość wody zużywanej na postoju przez parowozy w pogotowiu (w stanie gorącym), a mianowicie: na stacjach z parowozownią główną – parowozy ciężkie – 4 m, a pozostałych serii – 3 m3 wody. [więcej w: deska tarasowa modrzew syberyjski, giętarka do profili, donepezil ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa modrzew syberyjski donepezil giętarka do profili