Skip to content

Monolityczne polaczenia

4 miesiące ago

193 words

Tam gdzie jest konieczna taka duża monolityczność węzła, np. na terenach objętych zagrożeniem wpływami sejsmicznymi, konstruuje się węzły nawet o bardzo skomplikowanym zbrojeniu, np. rozwiązanie węzła dla 14-to kondygnacyjnego hotelu w Picundzie w ZSRR. W rozwiązaniu tym tendencja do niewprowadzenia jakichkolwiek elementów podpierających na okres montażu, spowodowała konieczność umieszczenia w styku dodatkowych blach i to zarówno wystających z rygli, jak i wspawanych między zbrojenie słupa. Ten rodzaj styku okazał się bardzo pracochłonny zarówno przy produkcji elementów jak i przy montażu. Monolityczne połączenia za pomocą prętów spawanych wykonuje się także w miejscach nieco oddalonych od słupa, blisko punktu zerowania momentów. Klasyczne rozwiązania takiego połączenia nie może być zalecane głównie z powodu trudności w prawidłowym wypełnieniu betonem dolnej części połączenia. Dlatego też, przy takim usytuowaniu styku monolityczn ego, rozważyć należy albo wykonanie go jako typowego styku żelbetowego o spawanym zbrojeniu, albo też rozdzielenie funkcji przenoszenia sił poprzecznych od funkcji przenoszenia momentu zginającego. [podobne: olx świecie, digibirds allegro, mrówka tarnów gazetka ]

Powiązane tematy z artykułem: digibirds allegro mrówka tarnów gazetka olx świecie