Skip to content

Pierwsze z rozwiazan dotyczy szkieletu o siatce 9 x 6 m, w którym podciag o przekroju teowym wspólpracuje w przenoszeniu obciazen znadbetonem nanoszonym na budowie

4 miesiące ago

178 words

Pierwsze z rozwiązań dotyczy szkieletu o siatce 9 x 6 m, w którym podciąg o przekroju teowym współpracuje w przenoszeniu obciążeń znadbetonem nanoszonym na budowie. Zwraca uwagę rozwinięta rzeźba oparcia rygla, w którym wykonano specjalne wsporniki wystające poza lico słupa, na nich oparto drugorzędne belki stężające. Zbrojenie podciągu przenoszące moment ujemny wykonano w postaci prostych prętów umieszczonych w nadbetonie, a belki stężające łączone są przez przyspawane pręty łącznikowe, przy czym pręty te są przyspawane albo do blach zatopionych w betonie (na górnej krawędzi belki), albo do prętów wystających z belki (na dolnej krawędzi belki). Zwracają uwagę silne strzemiona wypuszczone z podciągu zapewniające dobre zespolenie prefabrykatu z nadbetonem. Połączenia zbrojenia słupów dokonano za pomocą blaszek lub kątowników zatopionych w betonie. Drugie z przedstawionych rozwiązań dotyczy szkieletu o większej rozpiętości, bo o s iatce 12×6 m. [podobne: olx dębica, rolety okienne allegro, ile kosztuje m3 betonu ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje m3 betonu olx dębica rolety okienne allegro