Skip to content

Polaczenia stalowe spawane

7 miesięcy ago

184 words

Połączenia stalowe spawane. Przejdziemy teraz do połączeń, w których podstawowym sposobem łączenia jest spawanie elementów łącznikowych do blach zatopionych w betonie. Wady tego typu połączeń były już wielokrotnie omawiane. Zalety ich tkwią w pewnych ułatwieniach przy produkcji elementów i zwykle także w dość łatwym montażu. Jeżeli rozpatrujemy konstrukcję, w której ze względów użytkowo-estetycznych dopuścić można widoczne wsporniki żelbetowe (budowle przemysłowe, magazynowe, budynki ze stropem podwieszonym itp. ), to nie ma trudności z przekazaniem sił poprzecznych od obciążeń montażowych na słupy. W przypadku gdy słup jest szerszy od grubości rygla lub równy, zbrojenie nadpodporowe rygla przepuścić można przez słup, w którym uprzednio wykonano odpowiedni otwór. Przy większych grubościach elementów otworów tych może być więcej. Sumaryczne pole powierzchni przekroju otworów w słupie nie powinno jednak przekraczać 0,3 całko witego pola powierzchni przekroju słupa. Otwory te niekoniecznie znajdować się muszą na poziomie lub ponad górną krawędzią rygla. [hasła pokrewne: zbrojenie podciągu, igrzyska na kacu cda, torkretnica ]

Powiązane tematy z artykułem: igrzyska na kacu cda torkretnica zbrojenie podciągu