Skip to content

Polaczenia sztywne slupa z ryglem

4 miesiące ago

208 words

Połączenia sztywne słupa z ryglem. Największą sztywność w połączeniu rygla ze słupem uzyskuje się w konstrukcjach monolitycznych. W konstrukcjach prefabrykowanych zbliżoną sztywność uzyskać można jedynie przy żelbetowych połączeniach wykonywanych na miejscu przeznaczenia. Wymaga to jednak wypuszczenia z prefabrykatów znacznej ilości zbrojenia, co oczywiście utrudnia przede wszystkim produkcję samych prefabrykatów. Połączenia prętów zbrojeniowych na zakład Jednorodne technologicznie, ale dość materiałochłonne i trudne w produkcji prefabrykatów, są połączenia, w których pręty zbrojeniowe łączy się na zakład. Połączenie tego typu pokazano na przykładzie węzła łączącego na słupie podciąg i rygiel usztywniający. W rozwiązaniu tym przez odpowiednie ukształtowanie elementów prefabrykowanych wyeliminowano całkowicie konieczność szalowania połączenia. Beton monolityżujący połączenie wprowadza się dla ułatwienia przez specjal ne nisze. Strop górny opiera się na dolnym za pośrednictwem żelbetowego trzpienia. Wystające z rygli strzemiona po ustawieniu płyt stropowych i ułożeniu zbrojenia uzupełniającego są doginane a przestrzeń między płytami wypełniana betonem. [więcej w: mrówka świdnica, olx pabianice, coleus canina ]

Powiązane tematy z artykułem: coleus canina mrówka świdnica olx pabianice