Skip to content

Polimeryzacja pod wplywem swiatla

4 miesiące ago

185 words

Chociaż większość procesów polimeryzacji izobutylenu prowadzi się w niskich temperaturach, jednak według Kuentzela i Webba prowadząc polimeryzację pod ciśnieniem 300 atmosfer w temperaturze 1000C otrzymuje się ciekawe produkty o własnościach żywic. Polimeryzacja pod wpływem światła. Najlepszym przykładem fotochemicznego działania światła na proces polimeryzacji jest polichlorek winylu. Regnault , Baumann i Ostromyslenski polimeryzowali chlorek winylu stosując światło słoneczne oraz promienie ultrafioletowe. Ostromyslenski prowadził polimeryzację chlorku winylu przez naświetlenie go w ciągu 12 godzin w temperaturze 200C za pomocą rtęciowej lampy kwarcowej. Otrzymane polimery podzielił na chlorki poliwinylu w zależności od ich rozpuszczalności w acetonie i, chlorobenzenie; polimer a jest rozpuszczalny w acetonie; polimer 13 jest rozpuszczalny w chlorobenzenie a polimery y i a nie są rozpuszczalne w chlorobenzenie. Według Ostromyslenskiego podczas fotopolimeryzacji najpierw powstaje polimer a, który pod wpływem działania promieni ultrafioletowych przechodzi w polimer (I przemiana chlorku winylu w polimery y i a zachodzi przy dłuższym działaniu promieni ultrafioletowych. [hasła pokrewne: mrówka suwałki , rolety okienne allegro , mrówka tarnów gazetka  ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka suwałki mrówka tarnów gazetka rolety okienne allegro