Skip to content
6 miesięcy ago

157 words

Grupa sąsiadujących ze sobą pomieszczeń zleconych zespołowi do tynkowania powinna mieć powierzchnię do tynkowania nie mniejszą niż 80 m. W tej liczbie powierzchnia pomieszczeń dowolnie małych nie może przekraczać w sumie 25% całej powierzchni tynkowanej. Żadne z pomieszczeń tworzących pozostałe 75 powierzchni nie może mieć powierzchni do tynkowania mniejszej niż 30 m2 b. Łączna liczba metrów bieżących krawędzi nie może przekraczać łącznej liczby m2 tynków, przy czym za krawędź uważa się każde wzajemne przecięcie się płaszczyzny (nie wyłączając krawędzi ościeży, otworów okiennych, drzwiowych i wnęk). Poza tym tynkowane powierzchnie nie mogą mieć stropów żebrowych, belkowych, kasetonowych itp. System dwójkowy może być stosowany przy wykonywaniu tynków dwuwarstwowych surowych (rodzaj II), tynków trój warstwowych (rodzaj III) zwykłych i tynków trójwarstwowych tzw. doborowych (rodzaj IV). [podobne: ile kosztuje m3 betonu zewnętrzne, ile kosztuje m3 betonu aluminiowe, ile kosztuje m3 betonu ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje m3 betonu reakcja egzotermiczna zbrojenie podciągu