Skip to content

W omawianym rozwiazaniu nalezy oszalowac dolna czesc slupa

2 miesiące ago

176 words

W omawianym rozwiązaniu należy oszalować dolną część słupa. Przedstawione rozwiązania, jakkolwiek konstrukcyjnie poprawne, to jednak z punktu widzenia wykonania samych prefabrykatów są bardzo pracochłonne. Najmniejsze utrudnienia powoduje zbrojenie wychodzące na zewnątrz poprzez górną (w trakcie betonowania) powierzchnię prefabrykatu. Uciążliwe jest wyprowadzenie prętów zbrojeniowych poprzez pozostałe płaszczyzny, wymaga to, bowiem odpowiedniego uszczelnienia otworów w ściankach form itp. Stąd też, przy projektowaniu należy za każdym razem rozpatrzyć, czy utrudnienie technologii wykonania prefabrykatu jest zrównoważone przez ułatwieniu montażu lub przez zalety pracy złącza. Uproszczenie produkcji prefabrykatów wnosi z kolei pewne utrudnienia montażowe. Można, przy pewnej rozbudowie głowicy na słupie, oprzeć na niej np. deskę sprężoną stanowiącą zarazem szalowanie dolnej krawędzi podciągu. Deska taka wymaga jednak pośrednich podpór m ontażowych, aby można było oprzeć na niej płyty pokrycia. Czoła płyt pokrycia stanowią przy tym jednocześnie szalunek boczny podciągu. [patrz też: pompa do studni kopanej, reakcja egzotermiczna, producenci okien pcv ranking ]

Powiązane tematy z artykułem: pompa do studni kopanej producenci okien pcv ranking reakcja egzotermiczna