Skip to content

W wodociagach pompowych

2 miesiące ago

123 words

W wodociągach pompowych takie rozwiązanie nie byłoby ekonomiczne, ponieważ tłoczenie całej ilości wody do najwyżej położonego zbiornika byłoby zbyt kosztowne, a duża część pracy pomp stracona. W tym przypadku bardziej racjonalne jest tłoczenie potrzebnej ilości wody do najniżej położonego zbiornika i przetłaczanie z niego do zbiorników wyżej położonych (wyższych stref) za pomocą oddzielnych pompowni, tj. II, a nawet III stopnia podnoszenia. Za przykład może służyć choćby wodociąg m. st, Warszawy. Woda z Wisły jest tłoczona przez pompownię przy ul. Czerniakowskiej na wysokość 36 m do stacji filtrów przy ul. [więcej w: gabloty wewnętrzne, gabloty ogłoszeniowe, regały do archiwum ]

Powiązane tematy z artykułem: gabloty ogłoszeniowe gabloty wewnętrzne regały do archiwum