Skip to content

W wodociagach pompowych

5 miesięcy ago

121 words

W wodociągach pompowych takie rozwiązanie nie byłoby ekonomiczne, ponieważ tłoczenie całej ilości wody do najwyżej położonego zbiornika byłoby zbyt kosztowne, a duża część pracy pomp stracona. W tym przypadku bardziej racjonalne jest tłoczenie potrzebnej ilości wody do najniżej położonego zbiornika i przetłaczanie z niego do zbiorników wyżej położonych (wyższych stref) za pomocą oddzielnych pompowni, tj. II, a nawet III stopnia podnoszenia. Za przykład może służyć choćby wodociąg m. st, Warszawy. Woda z Wisły jest tłoczona przez pompownię przy ul. Czerniakowskiej na wysokość 36 m do stacji filtrów przy ul. [więcej w: mrówka suwałki, mrówka świdnica, archiwum allegro 2013 ]

Powiązane tematy z artykułem: archiwum allegro 2013 mrówka suwałki mrówka świdnica