Skip to content

Wykonanie tych czynnosci stanowi zadanie trasowania

4 tygodnie ago

138 words

Aby zapobiec powstawaniu braków, należy wykonywać prostowanie w kolejności wyżej podanej, siłę zaś uderzeń należy przystosować do wielkości wygięcia i do wymiarów wyrobu. Trasowanie. Aby w drodze obróbki jakaś część uzyskała ostateczny kształt t wymiary, należy na powierzchni materiału wyrobowego naznaczyć granice warstwy metalu (naddatku), który będzie pozostawiony do dalszej obróbki i powinien być ścięty na obrabiarce lub ręcznie. Na powierzchni materiału wyrobowego powinny być wykreślone osie, które są konieczne do ustawienia i obróbki materiału na obrabiarkach oraz do zestawiania części w całość. Ponadto na powierzchni materiału wyrobowego powinny być naznaczone środki otworów, jakie muszą być wykonane w materiale wyrobowym. Wykonanie tych czynności stanowi zadanie trasowania. [podobne: domy z drewna cena, magnesy ferrytowe, Kruszenie betonu ]

Powiązane tematy z artykułem: domy z drewna cena Kruszenie betonu magnesy ferrytowe