Skip to content

Wymiary materialu obróbkowego

4 miesiące ago

199 words

Wymiary materiału obróbkowego muszą zapewniać konieczne naddatki na obróbkę. Wszystkie braki (uchybienia) odlewów jak ,i części kutych powinny być przejrzane, naddatki wymierzone, aby można było ustalić, czy braki będą usunięte przy dalszej obróbce, czy też pozostaną w wyrobie. Jeżeli wady nie mogą być usunięte przy obróbce-to takie materiały wyrobowe odrzuca się. Przy nabijaniu wgłębień należy punktak trzymać dużym, wskazującym i średnim palcem lewej ręki . Punktak ustawia się na punkcie najpierw pochyło, aby dobrze widzieć jego ostrze, potem, nie zsuwając ostrza, pionowo; położenie pionowe w chwili uderzenia utrzymuje się pakami. Jeśli punktak będzie stać pochyło, to wgłębienie będzie skośne i przy wierceniu wiertło zejdzie na bok. Uderzenia młotka w punktak powinny być lekkie. Na obwodach kół daje się 4 -:- 5 napunktowań, na osiach i długich liniach prostych wgłębienia są rozmieszczone w odległości 25. -:- 50 mm, a na krótkich i na liniach krzywych – w odległości 5 -:- 10 mm. Głębokość punktów nabijanych punktakiem wynosi około 1 mm. [przypisy: reakcja egzotermiczna, olx świecie, mrówka tarnów gazetka ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka tarnów gazetka olx świecie reakcja egzotermiczna