Skip to content

zagadnienie mechanizmu polimeryzacji

7 miesięcy ago

165 words

Mechanizm polimeryzacji ,zagadnienie mechanizmu polimeryzacji już od dawna interesowało chemików. Jak podaje Melville , w tej dziedzinie kinetyki chemicznej poczyniono znaczne postępy. Wielkocząsteczkowe polimery powstają przeważnie przez reakcję polikondensacji lub przez łączenie się pochodnych etylenu w długie, podobne do łańcuchów cząsteczki. W pracach prowadzonych nad pochodnymi etylenu poczyniono duże postępy, gdyż przebieg reakcji można było badać zarówno w fazie ciekłej, jak i w fazie gazowej. Najbardziej podatnymi związkami do reakcji polimeryzacji są związki winylowe typu CH2=CXY; podstawniki X i Y mają duży wpływ na przebieg reakcji. Na ogół im bardziej polarny charakter mają te podstawniki, tym łatwiej zachodzi reakcja. Według Melvillea reakcje te są reakcjami łańcuchowymi, na co wskazuje fakt, że promienie ultrafioletowe lub niewielkie ilości katalizatora powodują powstawanie dużych ilości polimeru. Reakcję można jednak łatwo zahamować przez dodanie przeciwutleniaczy. [hasła pokrewne: projektowanie schodów zabiegowych , igrzyska na kacu cda , olx świecie  ]

Powiązane tematy z artykułem: igrzyska na kacu cda olx świecie projektowanie schodów zabiegowych