Skip to content

Zasadnicze czynnosci slusarskie

7 miesięcy ago

140 words

Zasadnicze czynności ślusarskie Prostowanie jest czynnością, w wyniku której zgiętemu półwyrobowi lub elementowi nadaje się prostą formę. Prostować można przedmioty wykonane z metal i plastycznych, na przykład ze stali. Półwyrobów i części wykonanych z metali kruchych, na przykład z żeliwa szarego, prostować nie wolno. Prostowanie może odbywać się, na walcarkach, pod naciskiem prasy lub uderzeń młota albo za pomocą młotka ręcznego. Elementy metalowe można prostować na zimno lub na gorąco. Zastosowanie jednego z tych sposobów zależy od wielkości wygięcia, wymiarów, kształtu wyrobu i rodzaju materiału. Przy prostowaniu na walcarkach przedmiot przepuszcza się pomiędzy obracające się w przeciwnych kierunkach walce, które go porywają. Po przejściu przez walce przedmiot wyprostowuje się. [patrz też: mrówka świebodzin, olx świecie, reakcja egzotermiczna ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka świebodzin olx świecie reakcja egzotermiczna