Skip to content

Zbrojenie przeslowe podciagu stanowi zbrojenie deski sprezonej

7 miesięcy ago

217 words

Zbrojenie przęsłowe podciągu stanowi zbrojenie deski sprężonej. Zbrojenie nad podporowe umieszczono, w tym przypadku, po obu stronach słupa, wewnątrz betonu uzupełniającego nanoszonego na budowie. Strzemiona podciągu stanowią wypuszczone z deski sprężonej pręty w postaci pętli. Na omówionej zasadzie oparto cały szereg rozwiązań. Zastosowano w nim, z uwagi na stosunkowo małą wysokość płyt korytkowych, dodatkowe elementy żelbetowe, służące jednocześnie, jako oszalowanie boczne podciągu i jako podparcie płyt pokrycia. Dla zapewnienia odpowiednio silnego powiązania między deską sprężoną a betonem uzupełniającym wprowadzono zamiast strzemion odpowiednie występy na górnej krawędzi deski sprężonej. Zbrojenie nadpodporowe przenoszące moment ujemny może nie tylko obejmować słup, ale także może przechodzić przez slup przez specjalnie na ten cel pozostawione otwory. W rozwiązaniach tego typu konieczne jest odpowiednie zespolenie zbrojenia i pr efabrykatu w otworze. Uzyskać to można np. przez zostawienie odpowiednio dużych otworów i wprowadzenie do nich zaprawy z dodatkiem żywic syntetycznych. Zastosowany w serii JJ-60 kształt rygla lekko rozbieżny i szerszy w górnej części niż słup, pozwolił na jednoczesne prowadzenie zbrojenia nadpodporowego nie tylko przez, ale i obok słupa. [więcej w: coleus canina, digibirds allegro, torkretnica ]

Powiązane tematy z artykułem: coleus canina digibirds allegro torkretnica